نمایندگی هاست سی پنل ایران

نمایندگی هاست ایران _ 3 گیگ

دارای DNS اختصاصی
3000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
10 اکانت سی پنل مجاز
ایران محل سرور
۲۴ ساعته پشتیبانی
cPanel/WHM کنترل پنل
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری

نمایندگی هاست ایران _ 5 گیگ

دارای DNS اختصاصی
5000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
15 اکانت سی پنل مجاز
ایران محل سرور
۲۴ ساعته پشتیبانی
cPanel/WHM کنترل پنل
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری

نمایندگی هاست ایران _ 10 گیگ

دارای DNS اختصاصی
10000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
20 اکانت سی پنل مجاز
ایران محل سرور
۲۴ ساعته پشتیبانی
cPanel/WHM کنترل پنل
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری

نمایندگی هاست ایران _ 20 گیگ

دارای DNS اختصاصی
20000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
30 اکانت سی پنل مجاز
ایران محل سرور
۲۴ ساعته پشتیبانی
cPanel/WHM کنترل پنل
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری